lokalizacja
informacje ogólne
zasady rekrutacji
dokumenty szkolne
wywiadówki i konsultacje
nauczyciele
organizacja roku szkolnego
nasze sukcesy
preorientacja zawodowa
zajęcia rewalidacyjne - wspomagające
pielęgniarka szkolna
porady lekarskie-polecamy
archiwum 2012/2013
archiwum 2011/2012
archiwum 2010/2011
archiwum 2009/2010
archiwum 2008/2009
archiwum 2007/2008
archiwum 2006/2007
archiwum 2005/2006
archiwum 2004/2005
galeria zdjęć
Urząd Miejski
Urząd Marszałkowski
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 9
Wykaz Publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Wykaz Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejskie Centrum Usług Socjalnych
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Europejski Fundusz Społeczny
Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Przydatne linki
Przydatne telefony
Polityka Cookie

Zajęcia rewalidacyjne - wspomagające:

 • NA STARCIE
  • badanie przesiewowe mowy, wzroku i słuchu za pomocą platformy zmysłów.
  • badanie przesiewowe pod kątem dyskalkulii - Diagnoza funkcjonalna specyficznych trudności w uczeniu się matematyki - Profil Arytmetyczny - G - Program diagnostyczny dla uczniów gimnazjum autorstwa mgr Anny Walerzak - Więckowskiej z Pomorskiego Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej PROmathematica

 • Możliwość testów opracowanych przez Centrum Psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowości Zawodowej CPKiROZ: Program komputerowy Bateria Testowa do Pomiaru Funkcji Poznawczych i Przystosowania jest połączeniem komputerowych adaptacji dziewięciu kwestionariuszy mających na celu pomóc ocenić przystosowanie psychiczne oraz funkcje poznawcze:

  • • Kwestionariusza Lęku jako Aktualnego Stanu Badanego
  • • Kwestionariusza Lęku jako Trwałej Cechy Badanego
  • • Anamnezy Psychologicznej – oceny historii osobistej
   i aktualnych problemów
  • • Kwestionariusza Osobowości Eysenck’a
  • • Kwestionariusza Zaburzeń Psychofizjologicznych i Stresu
  • • Kwestionariusza do Pomiaru Fobii i Strachu
  • • Kwestionariusza Depresji
  • • Kwestionariusza Zachowań i Myśli Natrętnych
  • • Kwestionariusza Poziomu Lęku.

 • AVS - BIOFEEDBACK
  jest formą audiowizualnej stymulacji mózu. Osoba trenowana poddaje się zabiegowi siedząc w fotelu, korzystając z okularów emitujących kolorowe światło oraz słuchawek przez które płyną dĄwięki o specjalnej częstotliwości. Kombinacja fal świetlnych i akustycznych ustalana jest na podstawie dokumentacji medycznej, wywiadu i obserwacji ucznia, zgodnie z przejętym protokołem terapeutycznym.
  AVS - BIOFEEDBACK jest metoda bierną, stosowaną jako uzupełnienie treningów EEG-BIOFEEDBACK oraz RSA-BIOFEEDBACK. Ta forma terapii wykorzystuje zdolność mózgu do dostosowania własnej aktywności bioelektrycznej do emitowanych w otoczeniu fal świetlnych i dĄwiękowych. Zjawisko to znały już ludy pierwotne. Za pomocą gry na bębenkach szaman wprowadzał chorych w trans wiodący ku uzdrowieniu, werble i piszczałki zagrzewały do walki, śpiewanie lub słuchanie muzyki pozwala doświadczyć silnej więzi wspólnocie ludzi.
  Wpływ barwnych świateł na samopoczucie dużych grup i jednostek wykorzystują dekoratorzy sal koncertowych i targowisk, specjaliści od fajerwerków a nawet domowego oświetlenia.
  Treningi AVS - BIOFEEDBACK poprzedzają takie same procedury co BIOFEEDBACK, czyli badanie EEG, konsultacja neurologiczna, wywiad i obserwacja (badania EEG - link porady lekarskie - polecamy).
  Przeciwwskazaniem do treningu AVS - BIOFEEDBACK jest epilepsja lub zastrzeżenia ze strony lekarza prowadzącego terapię podstawową.
 • Biofeedback - (EEG - Biofeedback, to nowoczesna aparatura medyczna umożliwiająca trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości. Stosując biofeedback możemy polepszyć czynność bioelektryczną mózgu. Celem treningów EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania - tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji. Zasada działania biofeedbacku polega na komputerowej analizie zapisu EEG pacjenta, podłączonego poprzez elektrody do systemu.)
 • RSA Biofeedback - popularnie zwany treningiem oddechowym, jest jedną z metod neuroterapii instrumentalnej, wykorzystującej bioregulacyjne funkcje oddechu. Celem treningu jest poprawa czynności korowej mózgu poprzez synchronizację oddechu z tętnem. Uzyskuje się w ten sposób wzmocnienie zdolności immunologicznych organizmu, hamowanie stanów nadmiernego pobudzenia lub nadmiernego hamowania czynności psychicznych. Poprawa dotyczy zwłaszcza funkcji poznawczych, takich jak: uwaga, zdolność planowania i zakończenia czynności, zdolność przewidywania swoich reakcji i samokontroli.
  Wskazania do treningu RSA Biofeedback:
  • relaksacja,
  • zaburzenia psychosomatyczne jak: astma, alergia, zaburzenia snu,
  • zaburzenia procesu uczenia się i uwagi.

 • Neuro Set Neuro Set to nasze nowe urządzenie do prowadzenia treningów Biofeedback, rekomendowane przez EEG Instytut z Warszawy z którym nasza szkoła współpracuje od 2011 r.
  Pozwala na usprawnianie zaburzonej czynności bioelektrycznej mózgu poprzez zabawę - gry fabularne, zręcznościowe, logiczne i relaksacyjne w przyjemnej szacie graficznej.
  w sposób szczególny aktywizują one lewą i centralną okolicę czołową, wpływając korzystnie na nastrój, odporność na stress, pamięć i wydolność psychofizyczną.
  Aparaty są szczególnie polecane dyslektykom, osobom cierpiącym na ADHD i ADD.
  Więcej informacji na ten temat: avsy.pl
 • Metoda WARNKEGO
  Szanowni Państwo! Zespół terapeutów i nauczycieli "Amigo" dąży do zapewnienia uczniom naszej szkoły jak najlepszych warunków nauki i rozwoju umiejętności. Stale poszukujemy nowych form kompleksowej diagnostyki i nowoczesnych, opartych na rzetelnych podstawach naukowych form terapii. W tym roku zdecydowaliśmy się wprowadzić metodę Freda Warnke polegającą na automatyzacji funkcji przetwarzania bodźców na poziomie struktur mózgowych . Metoda ta jest z powodzeniem stosowana w 2500 gabinetach terapeutycznych, przedszkolach i szkołach na terenie kraju. przeznaczona jest dla osób z problemami logopedycznymi, zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej oraz motoryki.
  Urządzenie o nazwie Brain- Boy Universal przypomina wyglądem telefon komórkowy. Wyposażone jest w sygnały dźwiękowe, świetlne i zestaw gier treningowych usprawniających takie funkcje jak rozróżnianie kolejności bodźców wzrokowych i słuchowych, słyszenie kierunkowe, różnicowanie tonów, rytmów, częstotliwości i długości tonów.
  Lateral Trainer Professional jest aparatem wyposażonym w słuchawki, okulary i mikrofon. Pozwala na prowadzenie treningu lateralizowanego czytania z wykorzystaniem tzw. stereofonii sztucznej głowy. Oznacza to, że głos modelowy podczas czytania tekstu dochodzi do osoby trenującej z różnych stron, może być zakłócany szumem lub muzyką w zależności od indywidualnego planu ćwiczeń. Trening lateralny usprawnia umiejętność czytania i uważnego słuchania, synchronizuje pracę półkul mózgowych. Zapraszamy uczniów na treningi od pażdziernika.
 • Kinezjologia edukacyjna - gimnstyka mózgu, która za pomocą nieskomplikowanych ćwiczeń pozwala na likwidację napięć emocjonalnych, redukcję stresu oraz odblokowanie potencjału intelektualnego dziecka. W konsekwencji umożliwia:
  • nabieranie pewności siebie,
  • wzrost motywacji do nauki,
  • usprawnianie pamięci,
  • wzrost kocentracji,
  • sprawniejsze wysławianie się,
  • synchronizację półkul mózgowych,
  • wspieranie pomysłowości i zdolności twórczych,
  • poprawę zdolności manualnych i charakteru pisma,
  • poprawę koordynacji ruchowej.
 • Muzykoterapia - metoda terapeutyczna wykorzystująca muzykę m.in. w rehabilitacji, psychoterapii, pedagogice specjalnej. Odbiorca muzyki poprzez odtwarzanie najprostszych elementów rytmu, melodii, tempa, ruchu lub poprzez tzw. bierny odbiór muzyki stwarza możliwość:
  • odreagowania negatywnych emocji,
  • wyzwolenia potrzeby ekspresji,
  • obniżenia poziomu lęku,
  • poprawy komunikacji,
  • umuzykalnienia na poziomie podstawowym,
  • poszerzenia zainteresowań muzycznych,
  • stymulacji rozwoju psychoruchowego,
  • relaksacji, redukcji zmęczenia, poprawy samopoczucia,
  • poprawy wydolności oddechowo-krążeniowej.

 • „Dotyk i Komunikacja” oraz „Programy Aktywności - Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja”. Autorami tej metody są Marianna i Christopher Knill. Niewątpliwym atutem tej metody jest wykorzystanie zabawy w połączeniu z muzyką i ruchem. Dziecko uczy się łączyć słyszane dĄwięki z konkretnymi czynnościami, co daje nie tylko radość z prawidłowo wykonywanych ćwiczeń, ale ponadto zapewnia mu odpowiedni poziom bezpieczeństwa konieczny do nawiązania kontaktu. W efekcie uzyskujemy zwiększoną koncentrację uwagi oraz pamięć, a także usprawniamy koordynację pomiędzy układem nerwowym a mięśniowym. „Dotyk i Komunikacja” jest wynikiem kilkuletnich doświadczeń w pracy z dziećmi i dorosłymi, którzy mieli ograniczone zdolności ekspresji albo negatywne relacje z otaczającym światem. Podkreśla znaczenie dotyku w rozwoju świadomości interpersonalnej, wrażliwości, komunikacji. Najbardziej wrażliwym kanałem sensorycznym jest skóra dlatego bodĄce, które otrzymujemy w trakcie masowania są szczególnie ważne dla rozwoju człowieka. Podstawowym założeniem „Programów Aktywności” jest stwierdzenie, że rozwój człowieka zależy od zdolności do nabywania, organizowania i wykorzystywania wiedzy o sobie. Programy aktywnosci M. i Ch. Knillów: są zabawą muzyczno-ruchową i gotową propozycja postępowania terapeutycznego z osobą, której prawidłowy rozwój został z jakichś powodów zakłócony lub zahamowany; pomagają doświadczać ciała jako jedności i wspomagają rozwój wyobrażenia ciała, wtedy gdy osoba nie jest zdolna do używania swego ciała aktywnie; uczą korzystać ze zmysłów w sytuacji, gdy ich funkcjonowanie zostało zaburzone z powodu uszkodzenia mózgu; stanowią bazę wyjściowa dla rozwoju rozumienia i używania języka; mają zastosowanie w terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z poważnymi zaburzeniami w rozwoju ruchowym, poznawczym i społecznym; są niezbędne w przypadku niepełnosprawności umysłowej, mózgowego porażenia dziecięcego, mutyzmu itp.

 • Choreoterapia - jest współczesnym, atrakcyjnym postępowaniem terapeutycznym, zajmującym się leczniczymi właściwościami tańca. Dzięki zastosowaniu ruchu i tańca angażuje w sposób kreatywny w procesie integracji na poziomie emocji umysłu, ducha i relacji społecznych. Korzyści choreoterapii:
  • Podnosi samoświadomość, poczucie własnej wartości i osobistej autonomii
  • Integruje na poziomie ciała, ducha i umysłu
  • Wzbogaca komunikację, zachowania społeczne
  • Daje pewność w relacjach z innymi
  • Pozwala na wyrażanie swoich uczuć i myśli
  • Rozwija kreatywność
  • Pomaga w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych

 • Koloroterapia -zajęcia indywidualne.
  Kolory są potężnym narzędziem przydatnym w leczeniu szeregu chorób,począwszy od drobnych dolegliwości,takich jak bóle głowy czy apatia,do przewlekłych zaburzeń. Powodują przywrócenie równowagi i ożywienie organizmu.Kolorowe światło przynosi znaczące korzyści dla harmonizowania,wzmacniania i leczenia ludzkiego organizmu.Światło może pobudzać siły odpornościowe organizmu,regenerować go oraz osłabiać objawy chorobowe i zapobiegać przyczynom.Przykładowo kolor niebieski,kojarzący się ogólnie ze świeżością duchową i umysłową równowagą,ma działanie uspokajające,relaksujące i usypiające,korzystnie wpływa na oczy oraz uśmierza bóle,migreny,niepokój nerwowy,alergie.W połączeniu z muzyka relakacyjną,pozytywnymi afirmacjami koloroterapia pomaga w niwelowaniu stresu szkolnego.

 • Zajęcia relaksacyjne -zajęcia indywidualne.
  Zajęcia odbywają się w specjalnej sali,wyposażonej w sprzęt multimedialny,doskonałe nagłośnienie,sprzęt do relaksacji.Uczniowie mają do wyboru pufy do leżenia,materace lub karimaty a tematyka dostosowana jest do aktualnych potrzeb psychofizycznych ucznia w danym dniu.Zajęcia przeznaczone sa głównie dla uczniów z dysfunkcjami narządu ruchu, ale nie tylko.
  Podczas tych zajęć uczniowie poddawani sa technikom relaksacyjnym .
  Należy do nich m.in.Technika Relaksacji Progresywnej Edmunda Jacobsona.Trening odbywa się w pozycji leżącej i polega na nauce stopniowego napinania i rozluĄniania poszczególnych partii mięśniowych.Korzyści z treningu Jacobsona to przeciwdziałanie stanom lękowym ,poprawa snu,polepszenie pracy narzadów wewnętrznych.
  Trening autogenny Schultza jest nazwą popularnej techniki relaksacji neuromięśniowej.Trening ten ma zastosowanie w leczeniu wspomagającym nerwic,zaburzeniach psychosomatycznych,neurologicznych.Wykorzystuje się go w pracy z uczniami nadpobudliwymi psychoruchowo (ADHD).


 • Dramatoterapia - to rodzaj terapii, polegający na odgrywaniu przez dziecko różnych ról społecznych w zaimprowizowanych sytuacjach. Wykorzystując naturalną zdolność do wchodzenia w role, drama stanowi efektywną metodę edukacyjną.
 • Drama angażuje uczestników na trzech poziomach:
  • fizycznym (zaangażowanie ruchu, ciała w trakcie improwizacji)
  • emocjonalnym (zaangażowanie emocji w trakcie wchodzenia w role)
  • intelektualnym (dyskusje i podsumowanie po improwizacjach)

  Zajęcia z dramy poprzez różnorodne techniki, ćwiczenia i improwizacje kształtują umiejętności społeczne i intelektualne uczestników. Pozwalają również na ekspresję siebie — własnych uczuć, myśli i doświadczeń. Dzięki temu dziecko przygląda się z dystansu emocjom, problemom i ich rozwiązaniom, a także poszerza możliwości rozumienia postaw i zachowań innych ludzi.
  Drama przyczynia się między innymi do:
  • trenowania umiejętności społecznych,
  • ćwiczenia adekwatnych zachowań w specyficznych sytuacjach (między innymi konfliktowych)
  • łatwiejszego przyswajania wiedzy,
  • rozwijania elastyczności,
  • rozwijania kreatywności,
  • rozwijania pewności siebie,

  Identyfikacja i utożsamienie z odgrywanymi podczas zajęć postaciami uświadamia motywy i konsekwencje określonego zachowania oraz pobudza wśród uczniów świadomość relacji międzyludzkich.
 • Zajęcia z neurologopedą - diagnoza i terapia zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym (terapia zaburzeń mowy utraconej częściowo lub całkowicie w związku z uszkodzeniem części mózgu odpowiadających za odbiór i nadawanie mowy), opieka i terapia skierowana do uczniów z niepłynnością mowy, jak również terapia mowy przy wykorzystaniu metody EEG Biofeedback.
 • Biblioterapia - to działanie terapeutyczne, wykorzystujące książki oraz kontakt ze słowem pisanym i czytanym w celu wspomagania dzieci i młodzieży w ich rozwoju. Biblioterapia wykorzystuje terapeutyczne wartości literatury:
  • motywuje uczniów dyslektycznych do czytania i pisania
  • pokazuje nowe sposoby zachowań i postaw w trudnych sytuacjach
  • wspiera ucznia emocjonalnie (m. in. budowanie wiary we własne siły)
  • rozszerza zakres spostrzeżeń i pojęć
 • Terapia zajęciowa - to proces terapeutyczny polegający na usprawnianiu psychicznym i fizycznym, prowadzony w zależności od konkretnego problemu dziecka. Terapia zajęciowa wykorzystuje różne formy aktywności jako środka leczniczego:
  • Terapia poprzez zajęcia manualne (ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej)
  • Socjoterapia - terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych w toku pracy z grupą (m. in. wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych)
  • Arteterapia - terapia sztuką, terapia poprzez twórczość (rozwijanie kreatywności)
 • Program reedukacji dzieci i mlodzieży dyslektycznej w starszym wieku szkolnym - autorski program opracowany przez dr Marię Grygier-Frąckiewicz, mgr Małgorzatę Kurtok, mgr Alicję Marszałek.
 • Systemowa terapia rodzin
  systemowe podejście do terapii rodzin wywodzi się z ogólnej teorii systemów i komunikacji. Według ogólnej teorii systemów jakakolwiek zmiana w jakiejś części systemu, wpływa na pozostałe jego części, a elementy tworzące całość wzajemnie na siebie oddziaływują, pozostając w dynamicznej równowadze. W terapii systemowej zakłada się, że rodzina jest samoregulującym się systemem, a także zachowanie jest komunikacją. Terapeutę interesują przede wszystkim prawa regulujące charakterystyczne dla danej rodziny cechy komunikowania się i zachowania, a droga do eliminacji objawu leży w zmianie tych praw. Poszukuje on "punktu węzłowego" w systemie, zakładając, że zmiana w jego obrębie doprowadzi do zmiany w całym systemie rodzinnym.
 • Techniki Mandali - Mandala - w języku staroindyjskim oznacza koło lub centrum.
  Pracę z mandalą wykorzystujemy na lekcjach plastyki, muzyki, matematyki, biologii i na zajęciach terapeutycznych.
  Zalety pracy z mandalą:
  • możliwość wyciszenia i uspokojenia,
  • ułatwienie - wspomaganie umiejętności koncentracji, wytrwałości i konsekwencji,
  • możliwość wzrostu aktywności dzieci nieśmiałych,
  • możliwość łagodzenia napięcia i agresji rówieśniczej,
  • poznawanie warsztatu plastycznego,
  • kształcenie zdolności manualnych i techniki rysunku - uczy kolorów, kształtów, typu kreski, a w konsekwencji wypracowania własnego stylu,
  • możliwość poprawy motoryki dłoni.
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - twórcą metody jest Weronika Sherborne (1943-1990) fizjoterapeutka, nauczyciel WF, wykładowca akademicki. Metoda, zwana "Ruchem rozwijającym" opiera się na teorii o wzajemnym oddziaływaniu na siebie sfer fizycznej i psychomotorycznej. Pobudzanie jednej powoduje uaktywnianie drugiej. Ruch tutaj jest wykorzystywany jako narzędzie. Celem metody jest wspieranie naturalnego rozwoju i terapia jego zaburzeń. Metoda ta jest bliska każdemu, naturalna i nie wymaga specjalnych umiejętności. Uczy kontroli nad ciałem, nazywania go, swobodnego poruszania się w przestrzeni oraz nawiązywania satysfakcjonujących kontaktów z partnerem i grupą. Wzwala ekspresję emocji i działania twórcze. Z powodzeniem stosowana dla grupy jak i dla jednostki. Nie wymaga sprzętu. Ma szerokie zastosowanie w edukacji i terapii.
 • "Edukacja skierowana na świat" - zajęcia interdyscyplinarne z zakresu edukacji globalnej. Ich celem jest propagowanie takich wartości jak dialog międzykulturowy, prawa człowieka, tworzenie społeczeństwa globalnego. Uświadamia konieczność podejmowania działań na rzecz większej sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju świata.
 • Indywidualna i grupowa terapia psychologiczna
 • Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje społeczne młodzieży
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Możliwość testów Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych PTPiP:
  • skale objawowe zaburzeń okresu adolscencji (zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, depresja, ryzyko próby samobójczej, zaburzenia odżywiania), Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke,
  • agresywność młodzieży reaktywność emocjonalna, Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke, Dorota Kalka.
Stypendium "Sprawny uczeń"
Co planujemy w roku szkolnym 2013/2014
Plan lekcji
Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015
Obowiązujące lektury
Egzamin maturalny 2014
Egzamin gimnazjalny 2014
Koła zainteresowań
Byliśmy, widzieliśmy, braliśmy udział...
Gazetka szkolna
Nasze wyniki Maturalne
"Wyprawka szkolna 2013"
Stypendium Szkolne
POMÓŹ NASZYM UCZNIOM
Biblioteczka dla Rodzica

"Szkoła z pasją"
WYLOGUJ SIĘ DO ŻYCIA"
"ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO"
Połączeni Sportem
Zachowaj Trzeźwy Umysł
Rok Odkrywania Talentów
Promocja Zdrowia
e-Twinning
Dyslektycy są
wśród nas
Akcje charytatywne
Szkoła z Klasą
Szkoła Przyjazna Dzieciom z Wadą Słuchu
Wrocławski Program Profilaktyki HPV
WDUSS