lokalizacja
informacje ogólne
zasady rekrutacji
dokumenty szkolne
wywiadówki i konsultacje
nauczyciele
organizacja roku szkolnego
nasze sukcesy
preorientacja zawodowa
zajęcia rewalidacyjne - wspomagające
pielęgniarka szkolna
porady lekarskie-polecamy
archiwum 2012/2013
archiwum 2011/2012
archiwum 2010/2011
archiwum 2009/2010
archiwum 2008/2009
archiwum 2007/2008
archiwum 2006/2007
archiwum 2005/2006
archiwum 2004/2005
galeria zdjęć
Urząd Miejski
Urząd Marszałkowski
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 9
Wykaz Publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Wykaz Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejskie Centrum Usług Socjalnych
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Europejski Fundusz Społeczny
Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Przydatne linki
Przydatne telefony
Polityka Cookie

Zajęcia rewalidacyjne - wspomagające:

  • NA STARCIE
    • badanie przesiewowe mowy, wzroku i słuchu za pomocą platformy zmysłów.
    • badanie przesiewowe pod kątem dyskalkulii - Diagnoza funkcjonalna specyficznych trudności w uczeniu się matematyki - Profil Arytmetyczny - G - Program diagnostyczny dla uczniów gimnazjum autorstwa mgr Anny Walerzak - Więckowskiej z Pomorskiego Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej PROmathematica

  • Możliwość testów opracowanych przez Centrum Psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowości Zawodowej CPKiROZ: Program komputerowy Bateria Testowa do Pomiaru Funkcji Poznawczych i Przystosowania jest połączeniem komputerowych adaptacji dziewięciu kwestionariuszy mających na celu pomóc ocenić przystosowanie psychiczne oraz funkcje poznawcze:

    • • Kwestionariusza Lęku jako Aktualnego Stanu Badanego
    • • Kwestionariusza Lęku jako Trwałej Cechy Badanego
    • • Anamnezy Psychologicznej – oceny historii osobistej
      i aktualnych problemów
    • • Kwestionariusza Osobowości Eysenck’a
    • • Kwestionariusza Zaburzeń Psychofizjologicznych i Stresu
    • • Kwestionariusza do Pomiaru Fobii i Strachu
    • • Kwestionariusza Depresji
    • • Kwestionariusza Zachowań i Myśli Natrętnych
    • • Kwestionariusza Poziomu Lęku.

  • AVS - BIOFEEDBACK
    jest formą audiowizualnej stymulacji mózu. Osoba trenowana poddaje się zabiegowi siedząc w fotelu, korzystając z okularów emitujących kolorowe światło oraz słuchawek przez które płyną dĄwięki o specjalnej częstotliwości. Kombinacja fal świetlnych i akustycznych ustalana jest na podstawie dokumentacji medycznej, wywiadu i obserwacji ucznia, zgodnie z przejętym protokołem terapeutycznym.
    AVS - BIOFEEDBACK jest metoda bierną, stosowaną jako uzupełnienie treningów EEG-BIOFEEDBACK oraz RSA-BIOFEEDBACK. Ta forma terapii wykorzystuje zdolność mózgu do dostosowania własnej aktywności bioelektrycznej do emitowanych w otoczeniu fal świetlnych i dĄwiękowych. Zjawisko to znały już ludy pierwotne. Za pomocą gry na bębenkach szaman wprowadzał chorych w trans wiodący ku uzdrowieniu, werble i piszczałki zagrzewały do walki, śpiewanie lub słuchanie muzyki pozwala doświadczyć silnej więzi wspólnocie ludzi.
    Wpływ barwnych świateł na samopoczucie dużych grup i jednostek wykorzystują dekoratorzy sal koncertowych i targowisk, specjaliści od fajerwerków a nawet domowego oświetlenia.
    Treningi AVS - BIOFEEDBACK poprzedzają takie same procedury co BIOFEEDBACK, czyli badanie EEG, konsultacja neurologiczna, wywiad i obserwacja (badania EEG - link porady lekarskie - polecamy).
    Przeciwwskazaniem do treningu AVS - BIOFEEDBACK jest epilepsja lub zastrzeżenia ze strony lekarza prowadzącego terapię podstawową.
  • Biofeedback - (EEG - Biofeedback, to nowoczesna aparatura medyczna umożliwiająca trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości. Stosując biofeedback możemy polepszyć czynność bioelektryczną mózgu. Celem treningów EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania - tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji. Zasada działania biofeedbacku polega na komputerowej analizie zapisu EEG pacjenta, podłączonego poprzez elektrody do systemu.)
  • RSA Biofeedback - popularnie zwany treningiem oddechowym, jest jedną z metod neuroterapii instrumentalnej, wykorzystującej bioregulacyjne funkcje oddechu. Celem treningu jest poprawa czynności korowej mózgu poprzez synchronizację oddechu z tętnem. Uzyskuje się w ten sposób wzmocnienie zdolności immunologicznych organizmu, hamowanie stanów nadmiernego pobudzenia lub nadmiernego hamowania czynności psychicznych. Poprawa dotyczy zwłaszcza funkcji poznawczych, takich jak: uwaga, zdolność planowania i zakończenia czynności, zdolność przewidywania swoich reakcji i samokontroli.
    Wskazania do treningu RSA Biofeedback:
    • relaksacja,
    • zaburzenia psychosomatyczne jak: astma, alergia, zaburzenia snu,
    • zaburzenia procesu uczenia się i uwagi.

  • Neuro Set Neuro Set to nasze nowe urządzenie do prowadzenia treningów Biofeedback, rekomendowane przez EEG Instytut z Warszawy z którym nasza szkoła współpracuje od 2011 r.
    Pozwala na usprawnianie zaburzonej czynności bioelektrycznej mózgu poprzez zabawę - gry fabularne, zręcznościowe, logiczne i relaksacyjne w przyjemnej szacie graficznej.
    w sposób szczególny aktywizują one lewą i centralną okolicę czołową, wpływając korzystnie na nastrój, odporność na stress, pamięć i wydolność psychofizyczną.
    Aparaty są szczególnie polecane dyslektykom, osobom cierpiącym na ADHD i ADD.
    Więcej informacji na ten temat: avsy.pl
  • Metoda WARNKEGO
    Szanowni Państwo! Zespół terapeutów i nauczycieli "Amigo" dąży do zapewnienia uczniom naszej szkoły jak najlepszych warunków nauki i rozwoju umiejętności. Stale poszukujemy nowych form kompleksowej diagnostyki i nowoczesnych, opartych na rzetelnych podstawach naukowych form terapii. W tym roku zdecydowaliśmy się wprowadzić metodę Freda Warnke polegającą na automatyzacji funkcji przetwarzania bodźców na poziomie struktur mózgowych . Metoda ta jest z powodzeniem stosowana w 2500 gabinetach terapeutycznych, przedszkolach i szkołach na terenie kraju. przeznaczona jest dla osób z problemami logopedycznymi, zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej oraz motoryki.
    Urządzenie o nazwie Brain- Boy Universal przypomina wyglądem telefon komórkowy. Wyposażone jest w sygnały dźwiękowe, świetlne i zestaw gier treningowych usprawniających takie funkcje jak rozróżnianie kolejności bodźców wzrokowych i słuchowych, słyszenie kierunkowe, różnicowanie tonów, rytmów, częstotliwości i długości tonów.
    Lateral Trainer Professional jest aparatem wyposażonym w słuchawki, okulary i mikrofon. Pozwala na prowadzenie treningu lateralizowanego czytania z wykorzystaniem tzw. stereofonii sztucznej głowy. Oznacza to, że głos modelowy podczas czytania tekstu dochodzi do osoby trenującej z różnych stron, może być zakłócany szumem lub muzyką w zależności od indywidualnego planu ćwiczeń. Trening lateralny usprawnia umiejętność czytania i uważnego słuchania, synchronizuje pracę półkul mózgowych. Zapraszamy uczniów na treningi od pażdziernika.
  • Kinezjologia edukacyjna - gimnstyka mózgu, która za pomocą nieskomplikowanych ćwiczeń pozwala na likwidację napięć emocjonalnych, redukcję stresu oraz odblokowanie potencjału intelektualnego dziecka. W konsekwencji umożliwia:
    • nabieranie pewności siebie,
    • wzrost motywacji do nauki,
    • usprawnianie pamięci,
    • wzrost kocentracji,
    • sprawniejsze wysławianie się,
    • synchronizację półkul mózgowych,
    • wspieranie pomysłowości i zdolności twórczych,
    • poprawę zdolności manualnych i charakteru pisma,
    • poprawę koordynacji ruchowej.
  • Muzykoterapia - metoda terapeutyczna wykorzystująca muzykę m.in. w rehabilitacji, psychoterapii, pedagogice specjalnej. Odbiorca muzyki poprzez odtwarzanie najprostszych elementów rytmu, melodii, tempa, ruchu lub poprzez tzw. bierny odbiór muzyki stwarza możliwość:
    • odreagowania negatywnych emocji,
    • wyzwolenia potrzeby ekspresji,
    • obniżenia poziomu lęku,
    • poprawy komunikacji,
    • umuzykalnienia na poziomie podstawowym,
    • poszerzenia zainteresowań muzycznych,
    • stymulacji rozwoju psychoruchowego,
    • relaksacji, redukcji zmęczenia, poprawy samopoczucia,
    • poprawy wydolności oddechowo-krążeniowej.

  • „Dotyk i Komunikacja” oraz „Programy Aktywności - Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja”. Autorami tej metody są Marianna i Christopher Knill. Niewątpliwym atutem tej metody jest wykorzystanie zabawy w połączeniu z muzyką i ruchem. Dziecko uczy się łączyć słyszane dĄwięki z konkretnymi czynnościami, co daje nie tylko radość z prawidłowo wykonywanych ćwiczeń, ale ponadto zapewnia mu odpowiedni poziom bezpieczeństwa konieczny do nawiązania kontaktu. W efekcie uzyskujemy zwiększoną koncentrację uwagi oraz pamięć, a także usprawniamy koordynację pomiędzy układem nerwowym a mięśniowym. „Dotyk i Komunikacja” jest wynikiem kilkuletnich doświadczeń w pracy z dziećmi i dorosłymi, którzy mieli ograniczone zdolności ekspresji albo negatywne relacje z otaczającym światem. Podkreśla znaczenie dotyku w rozwoju świadomości interpersonalnej, wrażliwości, komunikacji. Najbardziej wrażliwym kanałem sensorycznym jest skóra dlatego bodĄce, które otrzymujemy w trakcie masowania są szczególnie ważne dla rozwoju człowieka. Podstawowym założeniem „Programów Aktywności” jest stwierdzenie, że rozwój człowieka zależy od zdolności do nabywania, organizowania i wykorzystywania wiedzy o sobie. Programy aktywnosci M. i Ch. Knillów: są zabawą muzyczno-ruchową i gotową propozycja postępowania terapeutycznego z osobą, której prawidłowy rozwój został z jakichś powodów zakłócony lub zahamowany; pomagają doświadczać ciała jako jedności i wspomagają rozwój wyobrażenia ciała, wtedy gdy osoba nie jest zdolna do używania swego ciała aktywnie; uczą korzystać ze zmysłów w sytuacji, gdy ich funkcjonowanie zostało zaburzone z powodu uszkodzenia mózgu; stanowią bazę wyjściowa dla rozwoju rozumienia i używania języka; mają zastosowanie w terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z poważnymi zaburzeniami w rozwoju ruchowym, poznawczym i społecznym; są niezbędne w przypadku niepełnosprawności umysłowej, mózgowego porażenia dziecięcego, mutyzmu itp.

  • Choreoterapia - jest współczesnym, atrakcyjnym postępowaniem terapeutycznym, zajmującym się leczniczymi właściwościami tańca. Dzięki zastosowaniu ruchu i tańca angażuje w sposób kreatywny w procesie integracji na poziomie emocji umysłu, ducha i relacji społecznych. Korzyści choreoterapii:
    • Podnosi samoświadomość, poczucie własnej wartości i osobistej autonomii
    • Integruje na poziomie ciała, ducha i umysłu
    • Wzbogaca komunikację, zachowania społeczne
    • Daje pewność w relacjach z innymi
    • Pozwala na wyrażanie swoich uczuć i myśli
    • Rozwija kreatywność
    • Pomaga w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych

  • Koloroterapia -zajęcia indywidualne.
    Kolory są potężnym narzędziem przydatnym w leczeniu szeregu chorób,począwszy od drobnych dolegliwości,takich jak bóle głowy czy apatia,do przewlekłych zaburzeń. Powodują przywrócenie równowagi i ożywienie organizmu.Kolorowe światło przynosi znaczące korzyści dla harmonizowania,wzmacniania i leczenia ludzkiego organizmu.Światło może pobudzać siły odpornościowe organizmu,regenerować go oraz osłabiać objawy chorobowe i zapobiegać przyczynom.Przykładowo kolor niebieski,kojarzący się ogólnie ze świeżością duchową i umysłową równowagą,ma działanie uspokajające,relaksujące i usypiające,korzystnie wpływa na oczy oraz uśmierza bóle,migreny,niepokój nerwowy,alergie.W połączeniu z muzyka relakacyjną,pozytywnymi afirmacjami koloroterapia pomaga w niwelowaniu stresu szkolnego.

  • Zajęcia relaksacyjne -zajęcia indywidualne.
    Zajęcia odbywają się w specjalnej sali,wyposażonej w sprzęt multimedialny,doskonałe nagłośnienie,sprzęt do relaksacji.Uczniowie mają do wyboru pufy do leżenia,materace lub karimaty a tematyka dostosowana jest do aktualnych potrzeb psychofizycznych ucznia w danym dniu.Zajęcia przeznaczone sa głównie dla uczniów z dysfunkcjami narządu ruchu, ale nie tylko.
    Podczas tych zajęć uczniowie poddawani sa technikom relaksacyjnym .
    Należy do nich m.in.Technika Relaksacji Progresywnej Edmunda Jacobsona.Trening odbywa się w pozycji leżącej i polega na nauce stopniowego napinania i rozluĄniania poszczególnych partii mięśniowych.Korzyści z treningu Jacobsona to przeciwdziałanie stanom lękowym ,poprawa snu,polepszenie pracy narzadów wewnętrznych.
    Trening autogenny Schultza jest nazwą popularnej techniki relaksacji neuromięśniowej.Trening ten ma zastosowanie w leczeniu wspomagającym nerwic,zaburzeniach psychosomatycznych,neurologicznych.Wykorzystuje się go w pracy z uczniami nadpobudliwymi psychoruchowo (ADHD).


  • Dramatoterapia - to rodzaj terapii, polegający na odgrywaniu przez dziecko różnych ról społecznych w zaimprowizowanych sytuacjach. Wykorzystując naturalną zdolność do wchodzenia w role, drama stanowi efektywną metodę edukacyjną.
  • Drama angażuje uczestników na trzech poziomach:
    • fizycznym (zaangażowanie ruchu, ciała w trakcie improwizacji)
    • emocjonalnym (zaangażowanie emocji w trakcie wchodzenia w role)
    • intelektualnym (dyskusje i podsumowanie po improwizacjach)

    Zajęcia z dramy poprzez różnorodne techniki, ćwiczenia i improwizacje kształtują umiejętności społeczne i intelektualne uczestników. Pozwalają również na ekspresję siebie — własnych uczuć, myśli i doświadczeń. Dzięki temu dziecko przygląda się z dystansu emocjom, problemom i ich rozwiązaniom, a także poszerza możliwości rozumienia postaw i zachowań innych ludzi.
    Drama przyczynia się między innymi do:
    • trenowania umiejętności społecznych,
    • ćwiczenia adekwatnych zachowań w specyficznych sytuacjach (między innymi konfliktowych)
    • łatwiejszego przyswajania wiedzy,
    • rozwijania elastyczności,
    • rozwijania kreatywności,
    • rozwijania pewności siebie,

    Identyfikacja i utożsamienie z odgrywanymi podczas zajęć postaciami uświadamia motywy i konsekwencje określonego zachowania oraz pobudza wśród uczniów świadomość relacji międzyludzkich.
  • Zajęcia z neurologopedą - diagnoza i terapia zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym (terapia zaburzeń mowy utraconej częściowo lub całkowicie w związku z uszkodzeniem części mózgu odpowiadających za odbiór i nadawanie mowy), opieka i terapia skierowana do uczniów z niepłynnością mowy, jak również terapia mowy przy wykorzystaniu metody EEG Biofeedback.
  • Biblioterapia - to działanie terapeutyczne, wykorzystujące książki oraz kontakt ze słowem pisanym i czytanym w celu wspomagania dzieci i młodzieży w ich rozwoju. Biblioterapia wykorzystuje terapeutyczne wartości literatury:
    • motywuje uczniów dyslektycznych do czytania i pisania
    • pokazuje nowe sposoby zachowań i postaw w trudnych sytuacjach
    • wspiera ucznia emocjonalnie (m. in. budowanie wiary we własne siły)
    • rozszerza zakres spostrzeżeń i pojęć
  • Terapia zajęciowa - to proces terapeutyczny polegający na usprawnianiu psychicznym i fizycznym, prowadzony w zależności od konkretnego problemu dziecka. Terapia zajęciowa wykorzystuje różne formy aktywności jako środka leczniczego:
    • Terapia poprzez zajęcia manualne (ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej)
    • Socjoterapia - terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych w toku pracy z grupą (m. in. wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych)
    • Arteterapia - terapia sztuką, terapia poprzez twórczość (rozwijanie kreatywności)
  • Program reedukacji dzieci i mlodzieży dyslektycznej w starszym wieku szkolnym - autorski program opracowany przez dr Marię Grygier-Frąckiewicz, mgr Małgorzatę Kurtok, mgr Alicję Marszałek.
  • Systemowa terapia rodzin
    systemowe podejście do terapii rodzin wywodzi się z ogólnej teorii systemów i komunikacji. Według ogólnej teorii systemów jakakolwiek zmiana w jakiejś części systemu, wpływa na pozostałe jego części, a elementy tworzące całość wzajemnie na siebie oddziaływują, pozostając w dynamicznej równowadze. W terapii systemowej zakłada się, że rodzina jest samoregulującym się systemem, a także zachowanie jest komunikacją. Terapeutę interesują przede wszystkim prawa regulujące charakterystyczne dla danej rodziny cechy komunikowania się i zachowania, a droga do eliminacji objawu leży w zmianie tych praw. Poszukuje on "punktu węzłowego" w systemie, zakładając, że zmiana w jego obrębie doprowadzi do zmiany w całym systemie rodzinnym.
  • Techniki Mandali - Mandala - w języku staroindyjskim oznacza koło lub centrum.
    Pracę z mandalą wykorzystujemy na lekcjach plastyki, muzyki, matematyki, biologii i na zajęciach terapeutycznych.
    Zalety pracy z mandalą:
    • możliwość wyciszenia i uspokojenia,
    • ułatwienie - wspomaganie umiejętności koncentracji, wytrwałości i konsekwencji,
    • możliwość wzrostu aktywności dzieci nieśmiałych,
    • możliwość łagodzenia napięcia i agresji rówieśniczej,
    • poznawanie warsztatu plastycznego,
    • kształcenie zdolności manualnych i techniki rysunku - uczy kolorów, kształtów, typu kreski, a w konsekwencji wypracowania własnego stylu,
    • możliwość poprawy motoryki dłoni.
  • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - twórcą metody jest Weronika Sherborne (1943-1990) fizjoterapeutka, nauczyciel WF, wykładowca akademicki. Metoda, zwana "Ruchem rozwijającym" opiera się na teorii o wzajemnym oddziaływaniu na siebie sfer fizycznej i psychomotorycznej. Pobudzanie jednej powoduje uaktywnianie drugiej. Ruch tutaj jest wykorzystywany jako narzędzie. Celem metody jest wspieranie naturalnego rozwoju i terapia jego zaburzeń. Metoda ta jest bliska każdemu, naturalna i nie wymaga specjalnych umiejętności. Uczy kontroli nad ciałem, nazywania go, swobodnego poruszania się w przestrzeni oraz nawiązywania satysfakcjonujących kontaktów z partnerem i grupą. Wzwala ekspresję emocji i działania twórcze. Z powodzeniem stosowana dla grupy jak i dla jednostki. Nie wymaga sprzętu. Ma szerokie zastosowanie w edukacji i terapii.
  • "Edukacja skierowana na świat" - zajęcia interdyscyplinarne z zakresu edukacji globalnej. Ich celem jest propagowanie takich wartości jak dialog międzykulturowy, prawa człowieka, tworzenie społeczeństwa globalnego. Uświadamia konieczność podejmowania działań na rzecz większej sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju świata.
  • Indywidualna i grupowa terapia psychologiczna
  • Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje społeczne młodzieży
  • Zajęcia wyrównawcze
  • Możliwość testów Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych PTPiP:
    • skale objawowe zaburzeń okresu adolscencji (zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, depresja, ryzyko próby samobójczej, zaburzenia odżywiania), Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke,
    • agresywność młodzieży reaktywność emocjonalna, Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke, Dorota Kalka.
Wyprawka szkolna 2014
Stypendia szkolne 2104/2015
Stypendium "Sprawny uczeń"
Co planujemy w roku szkolnym 2014/2015
Plan lekcji
Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015
Obowiązujące lektury
Egzamin maturalny 2014
Egzamin gimnazjalny 2014
Koła zainteresowań
Byliśmy, widzieliśmy, braliśmy udział...
Gazetka szkolna
Nasze wyniki Maturalne
Stypendium Szkolne
POMÓŹ NASZYM UCZNIOM
Biblioteczka dla Rodzica

"Szkoła z pasją"
WYLOGUJ SIĘ DO ŻYCIA"
"ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO"
Połączeni Sportem
Zachowaj Trzeźwy Umysł
Rok Odkrywania Talentów
Promocja Zdrowia
e-Twinning
Dyslektycy są
wśród nas
Akcje charytatywne
Szkoła z Klasą
Szkoła Przyjazna Dzieciom z Wadą Słuchu
Wrocławski Program Profilaktyki HPV
WDUSS